Vacation

In N’ko circles the word used for “vacation” is ߓߟߏߞߓߊ (bolokaba). The -ba is the augmentative suffix, so it means something literally like “the big break.”

  • https://twitter.com/NkoOfficiel/status/1333889403018768389

    ߘߐ߬ߝߐߢߐ߲ߠߌ߲ ߥߎ߬ߛߎ ߡߌ߲ ߧߋ߫ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߥߊߟߋߘߊ ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߓߟߏߞߓߊ

    ‘The resting period that is given to companies’ employees and to students in schools, that time in N’ko is called: bolokaba