ߥߊߟߋߘߊ

In the following tweet defining the word for vacation (ߓߏߟߏߞߓߊ bolokaba), the word ߥߊߟߋߘߊ (waleda) appears:

ߘߐ߬ߝߐߢߐ߲ߠߌ߲ ߥߎ߬ߛߎ ߡߌ߲ ߧߋ߫ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߥߊߟߋߘߊ ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߓߟߏߞߓߊ

Am I correct to interpret this as referring to the “company” or “workplace” of workers?