Link [on the internet]

In N’ko writings, the word for a “link” on the internet is ߛߘߌ߬ߜߋ߲ sidigben. For example in this tweet announcing a new N’ko school in the Gambia:

ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬߸ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߒߞߏ ߕߏ߰ߝߏ ߓߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲߬ ߓߘߍߓߘߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߊߟߎ߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߫.

On RFI Mandenkan, I have heard them refer to a link as a sɔrɔsira.