ߢߡߊߞߍ߫

The verb ߢߡߊߞߍ߫ seems to mean ‘malfunction’.

For instance, in this tweet:

ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߒߞߏ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߸ߒ ߠߊ߫ ߕߌߥߑߕߍߙ ߣߌ߲߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߢߡߊߞߍ߫ ߒ ߡߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߞߘߐ߫ ߸ߏ߬ ߟߋ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߒ ߝߡߊ߬ ߊ߬ ߞߊ߲߬߹

SOURCE

1 Like

ߌ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯

1 Like