ߞߎ߲߬߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ "ߒߞߏ ߘߐߙߐ߲" ߞߊ߲߬

ߦߊ߲߬ ߌ ߓߍ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߲ ߞߊ߲߬ ߒߞߏ ߘߐ߫


NOTE: This category is for discussing Manding words in Manding using the N’ko script.